Consultanta fonduri UE Buzau - Portofoliu

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 07 “Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale”, subMasura 7.6 „Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural – Investitii de modernizare si dotare a caminelor culturale”

Nume proiect:“Modernizare camin cultural, sat Zavoiu, comuna Mogosani, judetul Dambovita”

Beneficiar: Comuna MOGOSANI, jud. Dambovita

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 07 “Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale”, subMasura 7.6 „Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural – Investitii de modernizare si dotare a caminelor culturale”

Nume proiect:“Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din satul Retevoiesti, comuna Pietrosani, judetul Arges”

Beneficiar: Comuna PIETROSANI, jud. Arges

image

PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 07 “Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale”, subMasura 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”

Nume proiect:“Alimentare cu apa si canalizare in ADI MUSATESTI-BRADULET”

Beneficiar: ADI MUSATESTI-BRADULET, judetul Arges

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 04 “Investitii active fizice”, subMasura 4.3A „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Infrastructura de acces AGRICOLĂ”

Nume proiect:“Modernizare drumuri de exploatare in comuna Mogosani, judetul Dambovita”

Beneficiar: COMUNA MOGOSANI, judetul Dambovita

image
PROGRAM Programul Operational Regional, Axa Prioritara 2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitara exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatare de afaceri”-2.1A Microintreprinderi

Beneficiar: SC MOBILCONF ADRIANA SRL

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 06 “Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor”, subMasura 6.4 „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”

Nume proiect:“Modernizare pensiune Merei”,

Beneficiar: P.F. Calin Constantin

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 06 – Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor – subMasura 6.4 – “Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”

Nume proiect:“ Construire Agropensiune Podgoria”,

Beneficiar: SC MOPIEL SRL

PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa III, Masura 322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Nume proiect:Construire gradinita 2 sali grupa program normal sat Vintileanca, comuna Sahateni, judetul Buzau”,

Beneficiar: Comuna Sahateni (depus la G.A.L. DRUMUL VINULUI)

PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa III, Masura 322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Nume proiect:Modernizare drumuri de interes local, infiintare si dotare centru de asistenta dupa program tip after school, achizitie costume populare si dotare camin cultural”,

Beneficiar: Comuna Catina, jud Buzau

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala – Axa I ,,Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier”, Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte

Nume proiect:„Dezvoltarea resursei umane si a patrimoniului rural in comunitatile din teritoriul acoperit de G.A.L. Drumul Vinului”

Beneficiar: SC PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS SRL

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala – Axa I ,,Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier”, Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte

Nume proiect:„Revitalizarea sistemului socio-economic si de mediu din teritoriu GAL VALEA BUZAULUI”

Beneficiar: „ASOCIATIA „ALATURI DE TINE” – BRAILA”

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” – Masura 313 – „Încurajarea activităţilor turistice ”

Nume proiect:“Construire pensiune agroturistica P+M in sat Casoca, com. Siriu, jud. Buzau”

Beneficiar: Bratucu Doina

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”, Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

Nume proiect:„Instalarea tanarului fermier PF Iordache Irina”

Beneficiar: Iordache Irina

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”, Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

Nume proiect:„Instalarea tanarului fermier PF Cojocaru Ancuta”

Beneficiar: Cojocaru Ancuta

image
PROGRAM Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, finantat prin Administratia Fondului de Mediu conform Contract nr. 611N/02.04.2012

Nume proiect:“Extinderea retelei de distributie apa in Satul Nou, comuna Padina, judetul Buzau”

Beneficiar: Primaria Padina

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”, Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

Nume proiect:„Instalarea tanarului fermier PF Oancea Alexandru

Beneficiar: Oancea Alexandru

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”, Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

Nume proiect:„Instalarea tanarului fermier PF Albu Gica”

Beneficiar: Albu Gica

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala , proiect “Servicii de consiliere si consultanta acordate fermierilor care detin ferme agricole de semi-subzistenta in vederea intocmirii planurilor de afaceri si a dosarului de aplicatie pentru accesarea Masurii 141 “Sprijinrea fermelor agricole de semi-subzistenta”

Beneficiar: SC ROMAIR CONSULTING SRL

image
PROGRAM Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

Beneficiar: SC MONDISSIMO DESIGNS SRL-D

image
PROGRAM Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

Beneficiar: SC BOURMET PAN IMPEX SRL-D

image
PROGRAM Programul Operational pentru Pescuit, Masura 2.6. „Investitii in procesare si marketing”

Beneficiar: SC CONGELATE PESVINA IMPEX SRL

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” – Masura 313 – „Încurajarea activităţilor turistice ”

Nume proiect:“Pensiune agroturistica sat Frasinet, comuna Calvini, judetul Buzau”

Beneficiar: Lavinia-Nicoleta Maracineanu

Program Operațional Regional, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local, domeniul de intervenție 4.3. Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor t. – „Dotare Centru de Psihiatrie SC PSIHOMEDICA SRL”

Beneficiar: SC PSIHOMEDICA SRL

Program Operational Regional, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local, domeniul de intervenție 4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor t. – „Dotare Centru Medical SC PROVITA CENTER SRL”

Beneficiar: SC PROVITA CENTER SRL

image
PROGRAM Operational Regional, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

Nume proiect:”Cresterea competitivitatii si productivitatii la SC DESIGN PRODUCT SRL”

Beneficiar: SC DESIGN PRODUCT SRL

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” – Masura 313 – „Încurajarea activităţilor turistice ”

Nume proiect:“Construire pensiune agroturistica “Istrita”

Beneficiar: TARCHILA MARIOARA

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa III, Masura 322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Nume proiect:„Modernizare drum de interes local Ulita Mangica, comuna Mogosani, judetul Dambovita”

Beneficiar: Comuna Mogosani (depus prin Grupul de Actiune Locala Dambovita Sud-Est)

image
PROGRAM Programul Operational Regional, Axa Prioritara III, Domeniul major de interventie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Nume proiect:„Reabilitare scoala cu clasele I-VIII, sat Vilcelele, comuna Vilcelele, judetul Buzau”

Beneficiar: COMUNA VILCELELE

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 125 “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii-infrastructura agricola de acces”

Nume proiect:“REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE, COMUNA MĂDĂRAŞ”

Beneficiar: Comuna Madaras, judetul Harghita

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 125 “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii-infrastructura agricola de acces”

Nume proiect:“ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII DRUMURILOR DE EXPLOATARE AGRICOLĂ IN COMUNA VOŞLĂBENI, JUD. HARGHITA”

Beneficiar: Comuna VOSLABENI, judetul Harghita

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” – Masura 313 – „Încurajarea activităţilor turistice ”

Nume proiect:“CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA “DRUMUL VINULUI” P+1E+M”

Beneficiar: IORDACHESCU ALINA DANIELA

image
PROGRAM Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” – Masura 312 – „Încurajarea activităţilor turistice ”

Nume proiect:“Infiintare sectie productie articole din metal pentru SC COSI BOG SERV SRL”

Beneficiar: SC COSI BOG SERV SRL

Coeziune Economică și Socială

Beneficiar: PRODINVEST GRUP 99 SRL

Contract PHARE RO -0108.03.01.074 Linie de fabricație pentru tamplărie de aluminiu si PVC.

Program de creștere a competitivitații produselor industriale Implementarea si certificarea sistemului de management al calitații

Beneficiar: PRODINVEST GRUP 99 SRL

Contract de finanțare nr. 795/1665/ 245647 incheiat cu Ministerul Economiei si Comerțului in data de 21.03.2006

Program de creștere a competitivitații produselor industriale Implementarea si certificarea sistemului de management al sanatații și siguranței ocupaționale

Beneficiar: PRODINVEST GRUP 99 SRL

Contract de finanțare nr. 1158/2223/250800 incheiat cu Ministerul Economiei si Finanțelor in data de 20.10.2006

Program național multianual pe perioada 2002 – 2009 de susținere a investițiilor realizate de către intreprinderile nou inființate și microîntreprinderi, precum si a investițiilor de
modernizare / retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii.

Modernizarea si retehnologizarea liniei de fabricație a tâmplariei PVC cu geam termoizolant in cadrul SC Prodinvest Grup 99 SRL

Beneficiar: PRODINVEST GRUP 99 SRL

Contract de Credit Bancar si AFN nr. 952 / 27.10.2006 incheiat cu Banca Comerciala CARPATICA

Program național multianual pe perioada 2002 – 2009 de susținere a investițiilor realizate de catre intreprinderile nou inființate și microintreprinderi, precum si a investițiilor de modernizare / retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii
+ PROGRAM de creștere a competitivitații produselor industriale Implementarea si certificarea sistemului de management de mediu, în conformitate cu cerințele ISO 14001:2005

Beneficiar: NOVALEX SRL

Proiectul a fost intocmit in baza Contractului de Consultanța nr. 1480/03.10.2007 incheiat intre SC Prodinvest Grup 99 SRL Buzău și SC Novalex SRL. Proiectul a fost aprobat și s-a derulat prin Ministerul Economiei si Finanțelor.

Modernizarea si retehnologizarea liniei de fabricație a tamplăriei din aluminiu cu geam termoizolant in cadrul SC RE AL GLASS SRL

Beneficiar: RE AL GLASS SRL

Proiectul a fost intocmit in baza Contractului de Consultantă nr. 1254/10.08.2007 incheiat intre SC Prodinvest Grup 99SRL Buzău si SC RE AL GLASS SRL. Proiectul a fost aprobat și s-a derulat prin M.I.M.M.C.T.P.L.

image
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivitații Economice Axa I – Proiecte Standardizare – „Certificarea produselor executate de SC ARMONY TOTAL SRL – aplicarea marcajului CE la ferestre și uși conform standardului SR EN 14351 – 1:2006”

Beneficiar: ARMONY TOTAL SRL (același proiect a fost depus si pentru PRODINVEST GRUP 99)

Ambele proiecte au fost declarate eligibile, acceptate pentru finanțare și sunt in curs de implementare

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivitații Economice Axa I – Proiecte Standardizare – „Implementarea si certificarea sistemului de management al mediului ISO 14001 la SC PRODINVEST GRUP 99 SRL”

Beneficiar: PRODINVEST GRUP 99 SRL

Proiectul a fost declarat eligibil, acceptat pentru finanțare si este in curs de implementare